Přihlášky


Přihlášky posílejte emailem na adresu tj.delta@c-box.cz. 

Náležitosti přihlášky posílané emailem jsou:

  • jméno a příjmení dítěte
  • datum narození
  • bydliště
  • jméno zákonného zástupce
  • telefonní kontakt